Bình luận
Facebook
Nội Dung
Đạo diễn:Baek Ho Min
Thể loại:Hàn Quốc, Phim Bộ, Tâm Lý - Tình Cảm
Độ dài:32 Tập
Quốc gia:Hàn Quốc
Phát hành:2012
Diễn viên:Jae Hee, Park Gun-Tae, Park Gun-Tae
Nguồn:Sưu tầm

Bộ phim Nữ Hoàng Tháng 5 lấy bối cảnh vào thời điểm ngành công nghiệp đóng tàu của Hàn Quốc phát triển cực thịnh, May Queen kể về nỗ lực của những người trẻ với đầy nhiệt huyết để thực hiện ước mơ của mình. 


Tuy nhiên, con đường để đạt ước mơ của mỗi người khác nhau. Với người này là con đường bằng phẳng, với người kia là con đường gập ghềnh, còn người khác thì là những nỗ lực từng bước để mở đường. 
Và trên những con đường ấy, không thể thiếu những cảm xúc yêu ghét của con người. 
Tình yêu, sự ganh ghét, và lòng hận thù… Như con tàu ra khơi, có khi như bị nhấn chìm bởi giông tố, nhưng nhiều lần cũng nhẹ nhàng lướt sóng trong nắng sớm mai hay ánh hoàng hôn. 


[id]Trailer;http://www.youtube.com/watch?v=-AuAzqbGhgI|1;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Jyc9B_IDT8fEPQsweLGC8NMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Ypa_Up-xr5aY8JL0p5ti09MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/rD87d9NpHYOgd0qKa3fektMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|2;https://picasaweb.google.com/109255777274479898697/MayQueenHD2#5780541730987224578;https://picasaweb.google.com/109255777274479898697/MayQueenHD2#5780541727800023186;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Om7wN5bG3cr3LUc9D309HtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|6;https://picasaweb.google.com/lh/photo/8l0rGi8NEUIS_EDeUCFuke8Qsddvzo0iD3Q-WUhu0E8;https://picasaweb.google.com/lh/photo/zPfArhda5qgbXDN79dQhKe8Qsddvzo0iD3Q-WUhu0E8;https://picasaweb.google.com/lh/photo/GJXRXTkGo9_2yU_k7uJO1-8Qsddvzo0iD3Q-WUhu0E8;https://picasaweb.google.com/lh/photo/XIx1ZXa-D-DKQ5EN7ThePe8Qsddvzo0iD3Q-WUhu0E8|8;https://picasaweb.google.com/lh/photo/a3TjkwpLX1FzuPiWYyksKNMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/IBJ8xkzU11WUKgtohvDWndMTjNZETYmyPJy0liipFm0|9;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Ue6hYN-r35LoPH3nnlWXHi_6Z9EfZ7QrooEgpWv3UNA|10;https://picasaweb.google.com/lh/photo/yQSSQXXIGW0b7i3gg-SS_mIXAYdmh0XzT0RP4xIVXu0|11;https://picasaweb.google.com/lh/photo/27edPMuSW59Wk-RgMWTx1tMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/yTWzS46ShR-FrN6IbFlZddMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Nt_-SlAwInEulOApvzUXr9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|12;https://picasaweb.google.com/lh/photo/vcWWkAYOGaXco71-ZVlCh9MTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/DE-0sldnBRp40InIM_i30dMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/9fNfZNjExUUB9RnnJxl129MTjNZETYmyPJy0liipFm0|13;https://picasaweb.google.com/lh/photo/xVREdyjbPF4dDs4LaYZ9CgCeK0tGs_opVoS0I5uyRZU;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ryictlo-6fDWI7c3QPXgdACeK0tGs_opVoS0I5uyRZU;https://picasaweb.google.com/lh/photo/b_412bSiqfXlz8fErQrIiACeK0tGs_opVoS0I5uyRZU|14;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ZjsmwA9ahu_HTeAI-iTDndMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/n1bvFtDvvAAcZyFSOKwHPdMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ORppWXxDYcEt-5c_dgMYstMTjNZETYmyPJy0liipFm0|15;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ofn8uyVOJ2bheeTX3zQiFdMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/NZNDOZNwYUm-Fg6AFvHjndMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/elhw7K8ePRGhiOp9DpM2RtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|17;https://picasaweb.google.com/lh/photo/iPkg2pMfWJrmrRlsXwN5htMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ETBS0f0IMRXYQm6Q7NaGW9MTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/3uakV-S3DqBOUwYMblhPSdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|18;https://picasaweb.google.com/lh/photo/JCz3LZ0Hpf9BTgETMPNQN9MTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/dRQBZLUZtpMtweHpVuglU9MTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Worwy72yHSYKt-4Wov3kz9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|19;https://picasaweb.google.com/lh/photo/j6IKJJpV_ETt7PoZr85ZutMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/CL0qUf5pmnuirK8HqIw8NNMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7aZrSz17_w4AL7scL8-OMtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|21;https://picasaweb.google.com/lh/photo/kyKIdDJwqMTcKHWN9KHCYdMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/FIO49q-bZkq6jh06BE_tXdMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/8AbVZkPqtG7t-s9lEh7w4tMTjNZETYmyPJy0liipFm0|22;https://picasaweb.google.com/lh/photo/0gb1_Abo2fy5cxZQEhUoENqlLRy8YlBFteQJB3NXJpg;https://picasaweb.google.com/lh/photo/uaioitDkaILYpe-JI8lK9tqlLRy8YlBFteQJB3NXJpg;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ZpmvkHW3fRHjAJ5R7cVWP9qlLRy8YlBFteQJB3NXJpg;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ersSSbELgRrPrgaz8LfUMNqlLRy8YlBFteQJB3NXJpg|24;https://picasaweb.google.com/lh/photo/rb9cZ1XgmI9ArFm1GPEb_NMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/yV8EX9VSVCvPLZHveMVFYNMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ulWfVQMgqzLzJnWFG1eMWtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|25;https://picasaweb.google.com/lh/photo/PlXh1k80iE96FSCnOkyFqIIeHRFuokLM9yzTnZABQ9k;https://picasaweb.google.com/lh/photo/QGhwpF4ppkpIf8Cyh_bLS4IeHRFuokLM9yzTnZABQ9k;https://picasaweb.google.com/lh/photo/A8VSBmr0oT8HCdDmK7bOoYIeHRFuokLM9yzTnZABQ9k;https://picasaweb.google.com/lh/photo/wuxHsmCEcLpXFbE-1Ac8PYIeHRFuokLM9yzTnZABQ9k|26;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Q1x2bSPk3V2y-VClnk3mU9MTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/bw-zohXaHVFycjk-KP6lH9MTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/cmZ5yk7ILZr6RPFGFpFxqtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|27;https://picasaweb.google.com/lh/photo/8voYAJhIfgmDx4EgcTtze9MTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/OFA17SH2l3Y28zEdkpigrNMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/HOGe77bor7fupLCpl_0qQNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|28;https://picasaweb.google.com/lh/photo/h4HAJzkw3VY8xDc5rI1DZ9MTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/bsKe4Ku6ZMA8VHEWYNvnAdMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/fGX1dQ02gQphhJwXCl0Ft9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|29;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ME5jqFKgOxrjqbidEARfwQU1eExt0EZ4o_H1a7u5b-A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/TQr99qLIhbvdtKLkInYNbgU1eExt0EZ4o_H1a7u5b-A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Xwu33s_lArnt8lY6nNwkfwU1eExt0EZ4o_H1a7u5b-A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/fdJejPGtdHQGVj9VYL6hWQU1eExt0EZ4o_H1a7u5b-A||30;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Qe5m8fXTc5xnfJ2ampunXNMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/_8_EMmhEbG78zl6cfyxh0dMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/atxE7EIweyfZxEN-lbiFV9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|31;https://picasaweb.google.com/lh/photo/z8cyGfbs1W1M0ohbDjPI2tMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/M0igcaxTHwZI3TQuygnce9MTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/QDE54pCqyAucjjL1fY-of9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|32;https://picasaweb.google.com/lh/photo/esGZ7ido_8Pjj2P-a0iKbtMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/y6s_7MfHijCfFsYcazRLWtMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/l8n04iP3YU-X0mGiSFx849MTjNZETYmyPJy0liipFm0|33;https://picasaweb.google.com/lh/photo/djcpygJo-rmOsHbizaTTESWDop40hrasutmFNeu-zRE;https://picasaweb.google.com/lh/photo/wcvDA9Cw6kX9oyDT0SiICCWDop40hrasutmFNeu-zRE;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Uyky-vwRGV-YZUPPf52znSWDop40hrasutmFNeu-zRE|34;https://picasaweb.google.com/lh/photo/SJ8e9bu46rEOW-UcLBRlBdMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/nrRnmahW8itN7Eb9oH0wYdMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/hMvSR3IhfSTjEoRXmHmKQNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|35;https://picasaweb.google.com/lh/photo/GIrHUB1rYhGLE8cjwRqb3vLEzeA9SXE5oJad_GWf_Vw;https://picasaweb.google.com/lh/photo/oq8ajV-0j5DTs_nPdGKsLvLEzeA9SXE5oJad_GWf_Vw;https://picasaweb.google.com/lh/photo/v3nraGlm4gZ33l2k4GYa-_LEzeA9SXE5oJad_GWf_Vw|36;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ROJdegTL04uAHQ4jDJLHZ9FbXTx4W4_wkh14emsXDhM;https://picasaweb.google.com/lh/photo/9L8qilwyqSV2x7aaAWaA49FbXTx4W4_wkh14emsXDhM;https://picasaweb.google.com/lh/photo/4GxDs3hbgeHhyF4VqkRHfdFbXTx4W4_wkh14emsXDhM|37;https://picasaweb.google.com/lh/photo/sSA_UKFj_YiF2mDFlsmTa9MTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/g7BnJsppz_G1fV45um_n99MTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/qH9Qs6MUCDjheH7RWo_yP9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|38-End;https://picasaweb.google.com/lh/photo/yWSJV04BdLbXXHGY_EvgtNMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/DNTx7K8Ue2hXNi6K4r9ztdMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/kEmjaM9yViFen5X_tLKLt9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|[/id]

Tags:
Xem Thêm